De Muurkrant is een ANBI instelling!

Radio Hollands Palet is een initiatief van Vereniging De Muurkrant.

Sinds juni 2022 is vereniging De Muurkrant aangemerkt als ANBI instelling. Hierdoor zijn donaties en giften aftrekbaar van de belasting. Dus….

Voor donaties en giften: bankrekening NL93ABNA011.04.68.597 ten name van Vereniging de Muurkrant

Hollands Palet is een radiostation dat geen subsidie krijgt. Alle kosten worden betaald door vrijwilligers. Steun ons, om ons radiostation in de lucht te kunnen houden! Alle kleine beetjes helpen!

Als je wil adverteren op ons radiostation of op onze website, neem dan contact met ons op via sales@hollandspalet.nl