Colofon

Radio Hollands Palet is een initiatief van Vereniging de Muurkrant.
Vereniging de Muurkrant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer: V40410994

Meer informatie op de website van Vereniging de Muurkrant: www.muurkrant.nl

Sinds juni 2022 is vereniging De Muurkrant aangemerkt als ANBI instelling. Hierdoor zijn donaties en giften aftrekbaar van de belasting. Dus….

Voor donaties en giften: bankrekening NL93ABNA011.04.68.597 ten name van Vereniging de Muurkrant

Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief met nieuws over Radio Hollands Palet verschijnt maandelijks.

Bereikbaarheid:
Algemeen e-mail adres: info@hollandspalet.nl

Telefoon: 070 -212 41 52 of 06 553 00 686

whatsapp-hp Facebook Twittervolg

_____________________________________________________________________________________________________________________

Radio Hollands Palet is een legaal radiostation dat voldoet aan alle rechten van Buma (componisten/tekstschrijvers) en Sena (artiesten). Ook hebben wij ons aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.